13 Kasım 2001
Polis kökenli valilik uygulaması terör ile mücadelenin yapıldığı illerde birkaç iyi örneği dışında olumlu bir sonuç getirdi mi? Hayır. Vali olmak isteyen emniyet müdürleri siyasetçinin ve siyasetin ağalarının adamı olmaya başladılar. Valilik gibi en önemli devlet memurluğu bu tür uygulamalar nedeniyle yıpratıldı. Siyasetçinin oyuncağı haline getirildi.
Oysa valilik kurumu doğru düzgün çalıştırılabilse kentin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları planlanabilse, bugünkü sorunların büyük bölümü ortadan kalkacak. Her vali ataması bakan ataması yapılır gibi titizlikle yapılmalı. “Seninki de laf mı, şimdi bakanları bile nasıl seçtikleri ortada” dediğinizi duyar gibiyim. Neyse…
Vali seçerken meslek kriterlerine uyulmazsa bakın ne oluyor? işte bir il emniyet müdürü. Hem de şu an başkentte müdür. Raporlara göre sicili doğru, düzgün. Ankara Emniyet Müdürü Hasan Yücesan ile ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin bir değerlendirme (Sayı 42/8110/9) raporunu tezime dayanak için buraya alıyorum. Bakın valilik beklentisi, polis müdürlerinde nelere yol açıyor:
Alay konusu
“e …özellikle bürokrasi içinde vali olmak isteğini hemen hemen herkesin bildiğini ve bu hususu konuşanların eleştirmekten öteye, alaylı bir şekilde değerlendirdiği,
Polis Akademisi Başkanlığı döneminde, akademinin Tahakkuk Şube Müdürlüğü görevinde bulunan ve usulsüz fueloil alımından dolayı yargılanan ve başka fiilleri nedeniyle pek çok disiplin cezasına çarptırılan, dürüstlüğü konusunda tanıyanlarca menfi değerlendirmelerde bulunulan Emniyet Müdürü Halim Karataş ile birlikte İzmir’de çalıştığı, adı geçen şahsın İkmal Şube Müdürlüğü’nün ardında, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevlendirilmesi ve burada çalıştığı dönemde aralarının oldukça iyi olması yüzünden kendisine duyulan güveni sarstığı,
Valilik için
Hayali ihracat suçundan yakalanan ve 4422 sayılı kanun kapsamında çıkar amaçlı örgüt kurmak suçundan yakalanan (Balina Operasyonu) ve İzmir DGM’si tarafından yargılanmasına devam edilen ve bu olayda bir numaralı sanık durumunda olan Mehmet Niyazoğlu’nun hemşerisi olması, adı geçen şahsın siyasi bir kişiliğinin olması ve yakalanmadan önce kendisiyle olan yakın ve samimi ilişkileri ile poliste yapılan tayinlerin adı geçen bu kişinin ve ANAP ilçe eski Başkanı Nurullah Sağır’ın etkisiyle yapıldığı söylentilerinin oldukça yaygın olduğu ve kendisini zor durumda bıraktığı, ayrıca bu şahsın hayali ihracat suçundaki rolünün olmadığını, kurban olduğunu, saf ve iyi niyetli bir şahıs olduğunu söylemesi ve adeta şahsı koruyor görüntüsünün verilmesi kayda değer olumsuzluk olarak değerlendirildiği, tespitleri karşısında, İzmir İl Emniyet Müdürü Hasan Yücesan ’ın görevini yapmada yeterli ve arzulu olduğu, ancak kendisine duyulan güveni sarstığı, vali olabilmek için esnek ve siyasi bir kişilik sergileyerek İzmir’de yıprandığı, kanaat ve sonucuna varılmıştır.”
Bilmem anlatabildim mi?