18 Temmuz 2003
Kimse kusura bakmasın. Ama Anayasa Mahkemesi’nde bir büyük hata yapılıyor. Uyarmam lazım.
Anayasa Mahkemesi Turgut Özal’lı yıllarda yargının siyasallaştırılması sürecine kurban verilmiştir. Anayasa Mahkemesi, Türkiye’nin demokrasisinin ve rejiminin koruma duvarlarından biridir. Bu nedenle Özal’ın hukuku aşmak düşüncesinin önünde bir engel olmuştur. Bu engeli aşamayacağını anlayan Turgut Bey, onu içine girerek ele geçirmeye çalışmıştır. Bugün onun attığı kötü tohumların yarattığı aritmetik dengelerle boğuşmaktan yıllanmış şarap misali arşivde bekleyen dosyalara gerekçeli karar yazamaz durumda yüce mahkeme.
Hatadır
Yüce mahkemede yeniden bir düzenin oturması çabaları şu an Sayın Cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer’in başkanlığı döneminde başlamıştır, Ama Özal’lı yılların etkisini silmek kolay değildir.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığ’ından Cumhurbaşkanlığı makamına seçilen Sayın Ahmet Necdet Sezer atamaları, duyarlılıkları, sergilediği anlayışla bana sorarsanız makamının gereklerini layıkıyla yerine getirmektedir. O rejimin, demokrasinin, hukukun, sokaktaki adamın Çankaya’daki sesi olmayı, başarmış bir devlet adamı.
Ancak bana göre Sayın Cumhurbaşkanı da bir kişinin başarısının ortaya koyduğu göz kamaştırıcı gelişim ile yeterliliğine bakarak yaptığı bir atamada hata etti.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Özdemir Özok’u kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti. Kararname 17 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bunda ne var
Bunda ne var diyeceksiniz. Özok bilgisi, deneyimi, ufku, yetenekleri ve hukukun üstünlüğüne olan inanç kavgasıyla saygın bir ad. Ama inanın yarın onun ve Sayın Cumhurbaşkanımız’ın aleyhine kullanılacak, her iki tarafı da yıpratacak bir bilgiyi sizlerle paylaşıp, bu işlemin hatalı olduğunu dile getirmek istiyorum.
Partili üye
Yargıtay’da 8. Ceza Dairesi seçimlerinin tıkanma nedeni eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay Üyesi Yusuf Kenan Doğan. Doğan, Yeni Türkiye Partisi milletvekili adayı idi. Seçilemedi, Yargıtay’a döndü. Bence yargıda hele yüksek yargıda siyasi kimlik, hukuki bozulmanın ana nedenlerinden biri. Buna duyulan tepki yüzünden Yargıtay’da seçim tıkandı. Üyeler bu seçime tepki gösterdi.
Özok hatası
Cumhurbaşkanı Sezer de yargıda siyasal tutumun, siyasetin kamu yönetiminde ve hukuk üzerinde etkisinin olmamasını isteyen, bu uğurda kavga veren bir kişi. Özdemir Özok da bunun mücadelesini verenlerden. Anayasa Mahkemesi siyasetin etkisi ve gölgesinde değil, üstünde olmak mecburiyetindedir. Çünkü o mahkeme aynı zamanda Yüce Divan görevini de görmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanı bence bir araştırma eksikliği olarak Özdemir Özok’un CHP üyesi olduğunu gözden kaçırmıştır. Bu kararname düzeltilmelidir. Gereğini Sayın Özok da yerine getirecektir. Çünkü Anayasa Mahkemesi’ni siyasetten soyutlamanın kavgacılarından biri Sayın Özok’tur. CHP üyesi olarak kendisi istifa etmiş dahi olsa, hassas davranıp siyaset gölgesini Anayasa Mahkemesi’ne taşımamalıdır. İstifa etmelidir. Bu örnek çok şeyi değiştirecek bir iyi olay olur.