30 Temmuz 2001
Albayrak şirketi ile Recep Tayyip Erdoğan!.. Bu ikili Türkiye’nin 1994 sonrası serüveninde yıldızı parlayanlar arasında en öndekiler. Çünkü ellerine geçirdikleri devlet olanaklarını el ele, omuz omuza, gönül gönüle birbirleri için öylesine kullanmışlar ki, bugün ellerinde bulunan ve bir kısmını parti kurmak için kullandıkları paranın toplam bir milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Yanlış okumadınız tam bir milyar dolar. Saptanabilen bu. Bu hesabı Recep Tayyip Erdoğan ile Albayrak şirketini, Albayrak kardeşleri inceleyen görevliler yapıyor. Tek tek de dökmüşler bu paraların kaynaklarını. Şimdi İstanbul DGM bu konuda daha derinlemesine bir soruşturmayı başlattı.
Bu para İstanbul’a harcansa bir İstanbul daha kurulur. Bu para İstanbul için projelere yatırılsa ya da yapılan işlerden çalınmasa İstanbul bugün içinden çıkılmaz olan ulaşım, çevre, işsizlik sorunlarını çözer. Tayyip İstanbul’u kurtarmak yerine önce bugünkü kasası Albayrak kardeşleri, sonra kendisini kurtarmayı planlamış. Peki ama neden bu kadar para? Bu paranın nasıl ele geçirildiği, toplandığı artık biliniyor. Kamu kaynakları ve bu kaynakların yarattığı rant parayı getiren etken. Yöneten güç ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Belediye üzerine inceleme yapan Mülkiye Başmüfettişlerine göre para özetle şöyle toplandı:
Hayali firmalar hayali faturalar
“Siyasi ve sosyal bir görüşten kaynaklanan bir amaçla cürüm işlemek için devasa bir teşekkül oluşturduğu, oluşturulan bu teşekkül vasıtasıyla organize çalışmalar yapmak suretiyle ihalelere fesat karıştırdığı… Belediye birimlerinde, yapılan ihalelere esas olan şartnameleri Albayrak şirketler grubunun menfaatleri doğrultusunda hazırladığı, belediye şirketlerinde ise yönetim kurulu kararlarıyla yapılması planlanan hizmetleri Albayrak şirketinin, bu şirket sahiplerinin kurdukları tali şirketlere verdikleri ihtiyaca binaen araç kiralanması adı altında ödemeler yapılmasını sağladığı… Ağaç dikimi, park ve bahçelerin bakımı adı altında, sağlıksız satım ve alımlara, gerçeği yansıtmayan işlere karşın büyük ödemeler yaptığı…
Hayali şirketlere naylon ve sahte faturalarla ödemeler yaptığı, yapılan bu ödemeler sonucu, toplanan paraları kendilerince bilinen kişilerin elinde toplayarak özel amaçlar doğrultusunda kullandığı…”
Ama ne için kullanılmak üzere bu para toplandı, amaç ne amaç?
Bu sorunun yanıtını Recep Tayyip Erdoğan ve Albayrak kardeşler ile Albayrak şirketini inceleyen Mülkiye Başmüfettişi hazırladığı raporda şöyle veriyor. Aynen aktarıyorum:
Amaç geleceğin başbakanını hazırlamak
“Tüm bu yollarla siyasi, sosyal ve ekonomik amaçları gerçekleştirmek amacıyla organize bir şekilde suç işlemek üzere oluşturulan teşekkül vasıtasıyla devlet parasını, yani belediye parasını nitelikli yollar kullanarak, belirtilen (Geleceğin başbakanını hazırlamak ve cihat hazırlığı yapmak) amaçlarına yönlendirdiği ve zimmete geçirdiği, İstanbul ilinde özellikle kapatılan Fazilet Partisi belediyeleri ile işbirliği yaparak kamu imkanlarını çeşitli yollarla kendilerinin ve mensubu bulundukları partinin menfaatine aktardığı, güncel tabiri ile hortumladığı…
Bu eylemler sırasında gerek görüldüğü takdirde baskı, şiddet, cebir ve mafyavari yollara başvurmak suretiyle suç işlediği…”
Evet Mülkiye Başmüfettişlerine göre olay güncel tabiriyle rapordan aynen aktarıyorum klasik bir “hortumculuk” örneği. İstanbul DGM de bunun için soruşturma açtı zaten.
Şimdi soruyorum temiz toplumcu Recep Tayyip Erdoğan ile kalemşorlarına: Kirleten temizleyebilir mi? Ya da bugünün temizlik havarileri için Anadolu’dan bir söz, “Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu.”