19 Nisan 2002
Bu yazıyı yetkilileri uyarmak için kaleme alıyorum. Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 6132 sayılı kanun ile 1953 yılından beri at yarışçılığını Tarım Bakanlığı’nın denetimi ile organize etmekte. Atlar koşmakta, bahisçiler coşmakta. Toplanan paralar konusunda ise pek çok soru işareti var. Bunlar benim uydurduğum soru işaretleri değil. Bizzat kulübün denetçileri tarafından yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan soru işaretleri.
Aslında kulübün mali yapısı ile ilgili dosyalar genel kurulda ele alınmak istenmiş ama kongre başkanı olan eski ANAP’lı bakanlardan Ahmet Kurtcebe Alptemuçin, bunları çok ciddi bulmamış. Rapor görüşülmemiş. Oysa bu konulara değinilse; statü gereği yönetimdeki kişilerin tümünün görevlerine, bakanın bir yazısıyla bile son verilebiliyor. Ama bakalım Tarım Bakanı bu konuda bir şeyler yapacak mı?
Gerek teftiş kurulunun, gerekse denetçilerin hazırladığı raporlar biraz incelendiğinde ve belgelenen alt alta konulup toplandığında trilyonlarca liralık soru işaretleri çıkıyor ortaya.
Tarım Bakanlığı’nın en çok gelir elde ettiği kuruluş, Türkiye Jokey Kulübü, ancak bakanlık bu kulübü hiçbir zaman denetleme gereği duymuyor. Bunun karşılığında hep yapageldiği gibi Tarım Bakanlığı’na, TJK birtakım imkânlar sağlıyor, Bakanlığın gönderdiği yüzlerce elemana iş, sayısız ganyan bayii veriyor, maddi fonlarını ve malzemelerini bakanlığa tahsis ediyor. Hatta sınırlı bütçeye sahip olan Tarım Bakanlığı’nın bazı imar işlerini de yapıyor. Mesela kulüp, ruam hastalığı araştırma programı için, Tarım Bakanlığı’na; 3 trilyon para ve 150 kadar araç tahsis ediyor. Araştırma bitiyor ancak araçlar geri gelmiyor. Bakanlığın at hastalıkları araştırma projesi için 50 adet Jeep tahsis ediliyor. Halkalı’da yapılması kararlaştırılan Tarım Müzesi için, milyarlar tahsis ediliyor ve yönetim kurulu üyeleri ile Tarım Bakanlığı yetkilileri Amerika’ya tetkik gezisine gidiyorlar.
2001 yılı için Türkiye Jokey Kulübü’nün, faiz gelirleri hariç toplam geliri: 140.9 trilyon TL. Toplam gideri: 233.6 trilyon TL, yani kabaca bir hesapla kulübün 2001 yılı faaliyet zararı: 92.7 trilyon TL murakıp raporlarına göre; böyle bir kurumun bu kadar borçla ayakta kalabilmesi mümkün değil.
Yolsuzluğun azı çoğu olmaz
TJK Başkanı Ömer Faruk Girgin, hakkındaki iddiaları ve denetçi raporları ile ilgili görüşlerini sorduğumuzda; “Sözü edilen iddialarda adı geçen inşaatlara ilişkin deprem yasası, inşaatlar başladıktan sonra çıktı. Müteahhit firmalar bu yasaya uygun olarak, güçlendirme ya da yeniden projelendirme çalışmalarına gittiler” diyor. Oysa 4452 sayılı Deprem Yasası 27.8.1999 tarihinde kabul edildi, 29.8.1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Murakıp raporlarında yolsuzluk olduğu belirtilen 7 projenin, ihale tarihleri, 8.12.2000 ile 30.7.2001 tarihleri arasında değişmekte. Dolayısıyla; projeler ihaleye çıktığında, Başkan Ö. Faruk Girgin’in sözünü ettiği yasa çıkalı 1 yıl olmuştu. TJK başkanına, müteahhitlere yaptığı fazla ödemeleri sorduğumuzda ise; iddiaları son derece rahat ve umursamaz bir tavırla “evet yaptım” diye yanıtladı. Ekledi: “bu projeleri benim yaptırdığım fiyattan daha düşük fiyata yapabilene servetimi veririm.” Oysa denetçiler servetini yitirmesini değil, yasaları uygulamasını istiyor. Girgin, “2001 yılında 25 ihale yaptım, 7’sinde fazla ödeme olmuş, ufak tefek rakamlar, önemli değil, 50 milyarın 100 milyarın hepsi yolsuzluk olsa ne olur” diyor. Oysa başkanın böyle bir takdir hakkı yok, yapılan işlerin usule, kanuna uygun olması gerekiyor. Üstelik başkanın söylediği rakamlar alta alta toplandığı zaman toplam 550 milyar liralık usulsüz harcama gözüküyor. Ama bu rakam önemli değil, daha da yüksek olabilir. Sonuçta ortaya çıkması muhtemel skandal önemli.
Tarım Bakanlığı göreve
Ve en ilginci bazı projelerdeki yetki aşımı tespitlerini (Karacabey) sorduğumuzda gelen yanıt, “Benim yönetimimde jokeyler bile yapılan inşaatları gezerken beğenmedikleri bir şey olursa, bana söylerler ben de projeyi değiştiririm” oluyor.
TJK yakında futbolun içine düştüğü şike ve skandallarla çalkanırsa, yazık olmaz mı? Tarım Bakanlığı arka bahçesini denetlerse bunu önleyebilir. Denetim olmazsa, ben yaptım oldu mantığı korkarım at meraklılarını vurur. Ortaya futboldakinden daha beter durumlar çıkar.