01 Kasım 2001
Türkiye, Amerika ve AB’nin (Avrupa Birliği) 11 Eylül sonrası yeni dünya düzeni için oluşturduğu büyük baskılarının altında yeni ve çok önemli kararlar veriyor. Bu aşamada ilk adımlar AB ordusu ve savunma konsepti konusundaki çekincelerin yumuşatılması ve Afganistan’a asker gönderilmesi.
AB oluşturmak istediği yeni ordusu için, karar mekanizmasında Türkiye’nin bulunmadığı bir yapı istiyordu. Ama NATO’daki lehte koşullar nedeniyle Türkiye, bu noktadaki itirazlarını veto kartını da göstererek Amerika ile birlikte güçlü ve etkili olarak kullanıyordu. Amerika ise AB desteğine duyduğu büyük zorunluluk nedeniyle artık hem Türkiye’nin AB ordusu konusunda yumuşayarak pazarlıklar yapmasını, hem de Afganistan’a asker göndererek yanında olduğumuzu net bir şekilde göstermemizi arzu ediyor. Bunların karşılığında da IMF, Dünya Bankası ve G – 7’lerden sağlanacak 20 milyar dolarlık bir yeni kredi olanağı konuşuluyor.
Avrupa ordusu konusunda özellikle Almanya ve İngiltere Türkiye üzerinde büyük baskı yapıyor. İngilizlerle Türk yetkililer uzun uzun bu konuyu görüştüler. Alman yetkililer de Türkiye’ye bu konudaki kararlılıklarını ilettiler. AB, ordusunu oluştururken Türkiye engelini aşmak noktasında bütün gücünü kullanıyor. En önemli kozu da Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz. Bu konuda Türkiye’ye büyük destek olan Amerika’da artık geri çekilmiş durumda. Amerika Türkiye’nin AB ile uzlaşmasını istiyor.
Türkiye, AB temsilcilerine karar mekanizmasına sokulmak istenmediği AGSP’de (Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası) NATO olanaklarının kullanılmasını engelleyeceğini açık açık belirtti. Ama yapılan pazarlıklar sonucunda yeni oluşumun belirli mekanizmaları içine Türkiye’nin sokulması, Kıbrıs, Ege ve sınır olunan ülkelere karşı girişilecek harekatlarda karar mekanizması içinde bulunulması koşuluyla Türkiye, AB ordusu ve savunma konseptinde ileri sürdüğü çekinceleri geri çekti.
Amerika’da Türkiye’den Afganistan’a fiilen asker göndermesi talebinde bulundu.
MGK ve ardından yapılan liderler zirvesi ile dün gerçekleştirilen ve Genelkurmay ile Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantılarda her iki durum da değerlendirildi. AB ordusu konusunda varılan uzlaşmalar noktasında Türkiye’nin koşulları üzerine görüşlere son şekli verildi. Askerlerin pürüz olarak gördüğü konularda sivil yetkililerin tezleri düzeltildi. AB ile oluşturulan son metin noktasında uzlaşmanın sağlanacağı kaydediliyor.
Ayrıca Başbakan’ın bugün bir basın toplantısı yaparak Amerika’nın Afganistan’a gönderilmesini istediği asker isteğinin hükümetçe olumlu karşılandığını açıklayacağı belirtiliyor.
Türkiye AB ve Amerika ile girdiği bu yeni ilişkiler ağında ekonomik olarak yeni kredi olanaklarına kavuşacak. IMF, Dünya Bankası ve G – 7’ler ile yapılacak ikili borç anlaşmalarıyla bir yıl içinde en az 20 milyar dolar ek kaynak yaratmayı arzuluyor.
Albayraklara 30 trilyon liralık haciz
Mülkiye ve Maliye yetkilileri ile savcılıkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Albayrak kardeşlerin şirketleri üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda ilk ihtiyati haciz kararları uygulanmaya başlandı. Hesap Uzmanları’nın yaptıkları incelemeler ve fezlekeleri doğrultusunda Albayrak şirketi ile Sistem AŞ’ye toplam 30 trilyon liralık ihtiyati haciz uygulaması gerçekleşti. Naylon fatura uygulamaları sonucu doğan kamu alacaklarının tahsili açısından gerçekleştirilen haciz işleminin 17 trilyon liralık kısmı Albayrak şirketi, 13 trilyon liralık kısmı ise Sistem AŞ üzerine yapıldı. Bundan sonra her iki şirketin alacakları konusundaki işlemler haciz nedeniyle önce devlete olan borçların ödenmesinde kullanılacak. Bu gelirlere maliye el koyacak.