Türkiye özerk kurullar düzenine, ne yazık ki bireysel yetersizlikler ve kompleksler yüzünden kötü, zamansız ve hazırlıksız bir geçiş yaptığını bugün anladı.
Kurullar Türkiye’de özerkliği sağlayacaktı. BDDK gösterdi ki, bizim sığ kafalıların özerklik anlayışı ulusal güçleri devredışı bırakıp ulusal sermaye şirketlerini yurtdışına pazarlamakmış. İçeriden destekçileri olan ithal ikameci iş çevreleri de onları alkışlıyor. Oysa gerçek, Türkiye’ye büyük zarar verildiğidir.
Ülkenin başbakanına ‘Sana belge ve bilgi vermem’ diyen BDDK yöneticisi, IMF memurlarına bütün dosyaları açıp bilgi vermekte bir sakınca görmüyor…
Özerklikten kasıt bu değildi. Özerklik hesap vermeme, denetimsiz olma ve başına buyruk davranma değildi. Özerklik kavramıyla BDDK’ya yüklenen görev Türkiye’de eşitler arasındaki eşitliği sağlayacak sistemi kurmaktı. Ama ortaya Engin Akçakoca yüzünden garip uygulamaların merkezi bir kurum çıktı.
Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun BDDK hakkında hazırladığı ve BDDK yöneticilerinin savcılıklarca soruşturulmasında yarar gördükleri tablo içinde çok değişik şeyler var. Örneğin Pamukbank’a el konulmasıyla ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun saptamaları bu uygulamanın ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Değerlendirilecek pek çok öneri ve değişik yaklaşımlar söz konusuyken hangi akla hizmet için Türkiye bunca zarara uğratılmış belli değil. Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan raporu ancak okuyabildim. Müfettişlerin saptamalarını, BDDK ile ilgili dikkat çektikleri hususları ancak hukuk aydınlığa kavuşturabilir. Müfettişler, BDDK’nın bir krallık gibi yönetildiğini, el koyma işleminde hatalı davranıldığını teyid ediyorlar.
Oysa, BDDK bir özerk kurul olarak keyfiliği, kralcı yaklaşımları, baskıları, sistem yanlışlarını ortadan kaldırmak için kurulmuştu. Bugünkü yönetim biçimi ise keyfilik ve hukuksuzluk iddialarıyla dolu. Bu iddialar BDDK konusunda siyasi otoriteyi de harekete geçirdi. Geçmiş dönemde sümenaltı edilen bu önemli teftiş raporu şimdi savcılıkça incelenecek. Bu inceleme sonrasında BDDK içinde nelerin olup bittiğini öğrenebileceğiz. Hukuk artık güvenilecek ve sığınılacak tek limandır .

22 Kasım 2002